קידוחי מים רדודים

קידוחים רדודים באמצעות שתי מכונות ייעודיות בשיטת Reverse Circulation (שטיפה בסחרור)

שאיבות בקידוחים

שיקום קידוחי מים